Pedagógusok új szerepben

Projektcím: ” Pedagógusok új szerepben” a Görgetegi Általános Iskolában

Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0149

A Görgetegi Általános Iskolában oktatásfejlesztési projekt valósult meg, Európai Uniós támogatásból. Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógus szerepek megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség. A közoktatás modernizációjának végrehajtása csak kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek. Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciájának fejlesztése, korszerűsítése, módszeres befektetéseket igényel az oktatási ágazat humán-erőforrásaiba és a szakma kiválóságainak húzóerejébe. A projekt célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével valósult meg. A projekt keretei között az intézmény egy pedagógusa részére vált lehetővé a felsőoktatási képzésben való részvétel.