Hitoktatás

Hit- és erkölcstan oktatás megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 2/2012. (VIIi.31) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően iskolánkban 2019. március 13-án 15.00 – kor tartjuk a tanulók és a szülők tájékoztatását a 2019/2020-as tanévben megszervezésre kerülő hit-és erkölcstan oktatásról.

Római Katolikus hitoktatást végzi: Bognár Tamás plébános
elérhetősége: Lábod, Iskola utca 1.
labodplebania1@gmail.com

 

Református hitoktatást végzi: Andrási Károlyné Tóth Franciska Ilona Lelkész Asszony
elérhetősége: Lábod, Kossuth utca 116. labodirefegyh@gmail.com