Dolgozóink

Pedagógusok:

 1. Bellovics Ágnes  (tanító, matematika, német, természetismeret műveltségterület)
 2. Bérdi József (testnevelő)
 3. Cserenkó Cintia (tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület)
 4. Demeter Gabriella  (tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)
 5. Domjánné Tamás Tímea  (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógyped.tanár)
 6. Filipovics-Gál Brigitta (tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület)
 7. Gyurokovicsné Bodnár Tímea  (tanító, technika műveltségi terület, alapfokú német nyelvvizsga)
 8. Héjjas Margit (intézményvezető-helyettes, tanító, matematika műveltségi terület)
 9. Horváth József Istvánné  (napközis nevelő)
 10. Horváthné Rácz Katalin Tímea  (tanító, technika műveltségi terület)
 11. Karlovics Andrea  (testnevelés szakos tanár)
 12. Karafa Mónika (tanító, vizuális nevelés-vizuális művészettörténet)
 13. Mátyás Lajosné  (tanító, testnevelés szakkollégium, középfokú német nyelvvizsga)
 14. Nagy Judit  (intézményvezető, tanító, magyar nyelv és szakos irodalom tanár, fejlesztő pedagógus)
 15. Putics Endre  (földrajz-orosz szakos középiskolai tanár)
 16. Romsics Gáborné  (tanító)
 17. Söllei Ildikó  (tanító, ének speciális kollégium)
 18. Steiner Hajnalka  (pedagógus alapszakos bölcsész)
 19. Somorjainé Pados Edit Anna (tanító, pedagógia speciális kollégium)
 20. Szakácsné Berendiás Tünde  (matematika-fizika szakos tanár, oktatás-informatikus)
 21. Timárné Harmati Magdolna  (ének-zene tanár, tanító, technika szakkollégium okleveles történelem tanár)

Óraadók:

 1. Benkőné Vajda Katalin (napközis nevelő)
 2. Gáspárné Tölgyesi Andrea (biológia és földrajz szakos tanár)
 3. Kása Istvánné (kémia és technika szakos tanár)
 4. Kozics Nikolett  (gyógypedagógus, logopédus)
 5. Székely Andrea (történelem szakos tanár, gyógypedagógus)
 6. Tóth Andrea  (szociálpedagógus)

Hitoktatás:

 1. Andrási Károlyné Tóth Franciska lelkész

Nevelő oktató munkát segítők:

 1. Maráczi János (iskolatitkár)
 2. Varjas Kornél (rendszergazda)

Technikai dolgozók:

 1. Benkő Gábor (fűtő-karbantartó)
 2. Horváth Sándorné (takarító)
 3. Kertészné Krénusz Katalin (takarító)
 4. Pfeifer Zoltán (fütő-karbantartó)
 5. Verkman Józsefné (takarító)