Dolgozóink

Pedagógusok:

 1. tanító, matematika, német, természetismeret műveltségterület
 2. testnevelő
 3. tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület)
 4. tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)
 5. tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógyped.tanár
 6. tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület)
 7. tanító, technika műveltségi terület, alapfokú német nyelvvizsga
 8. tanító,matematika műveltségi terület
 9. napközis nevelő
 10. tanító, technika műveltségi terület
 11. testnevelés szakos tanár
 12. tanító, vizuális nevelés-vizuális művészettörténet)
 13. tanító, testnevelés szakkollégium, középfokú német nyelvvizsga
 14. tanító, magyar nyelv és szakos irodalom tanár, fejlesztő pedagógus
 15. földrajz-orosz szakos középiskolai tanár
 16. tanító
 17. pedagógus alapszakos bölcsész
 18. tanító, pedagógia speciális kollégium
 19. matematika-fizika szakos tanár, oktatás-informatikus
 20. ének-zene tanár, tanító, technika szakkollégium okleveles történelem tanár

Óraadók:

 1. napközis nevelő
 2. biológia és földrajz szakos taná
 3. kémia és technika szakos tanár
 4. történelem szakos tanár, gyógypedagógus
 5. szociálpedagógus

Hitoktatás:

 1. lelkész

Nevelő oktató munkát segítők:

 1. iskolatitkár
 2. rendszergazda

Technikai dolgozók:

 1. fűtő-karbantartó
 2. takarító
 3. takarító
 4. fütő-karbantartó
 5. takarító