Category Archives: Egyéb

Tisztelt Szülők!

Köszönjük az egész éves támogatást, a digitális oktatás időszakában az együttműködést.
Nagy Judit, intézményvezető

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

 1. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.

 

 1. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

 1. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 

 

A beiratkozás

 

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás egyik szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti általános iskolába kívánják beíratni.

 

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban NEM a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.

 

2) A beiratkozás másik szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között, azoknak kell jelezni, akik NEM a Görgetegi Általános Iskolába kívánják beíratni a gyermeküket.

 

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi adatokra van szükség:

 • A gyermek neve (születési anyakönyvi kivonat szerinti)
 • A gyermek születési helye, ideje
 • A gyermek anyjának születési neve
 • A gyermek tajszáma
 • A gyermek állampolgársága
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • A szülők, gondviselők neve, telefonszáma, ímélcíme

 

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására munkanapokon 8-12 óráig van lehetőség előzetes telefonos egyeztetés alapján.  (telefonszám: 0682/567-005)

A felvételi kérelmet mindkét esetben az iskola honlapján megtalálható KRÉTA rendszer e-ügyintézés felületén:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

vagy

az iskola ímélcímére: iskolagorg@gmail.com

 vagy

postai úton levél formájában megküldeni az általános iskola vezetőjének.

 1. május 21-gyel határozat születik arról, hogy a tanuló az általános iskolával jogviszonyba került.

Ha a tanköteles korú gyermek határozattal rendelkezik az Oktatási Hivataltól, hogy további egy tanévet az óvodában maradhat, akkor ennek a határozatnak a másolatát a már leírtak szerint kell eljuttatni az iskolába 2020. május 15-ig.

Ha a gyermek szakvéleménnyel rendelkezik (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzd), akkor ezt is kérjük eljuttatni 2020. május 15-ig az iskolába.

A felvételi kérelmet CSAK egy intézménybe lehet benyújtani!

Figyelem!

1. Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A tegnap este kihirdetett döntés értelmében hétfőtől nem kell iskolába jönni. A további információkról tájékoztatást adunk. Nagy Judit

2. Tisztelt görgetegi Szülők!

Fadgyas Attila polgármester úr tájékoztatása szerint a gyerekek napi egyszeri étkezést (ebédet) kapnak továbbra is. Az ebédet ételhordóban lehet elvinni. Kérés, hogy hétfőn a szülő menjen érte, mert ekkor lesz lehetőség egyeztetni a későbbiekről.

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a Görgetegi Általános Iskola alapítványának!

Adószámunk:
19199452-1-14